Ondersteun de specifieke coderingen en prijsstructuren die behoren bij het verrekenen en declareren van therapeutisch elastische kousen aan zorgverzekeraars. Samen met de overige modules van Medical365 zoals orthopedieproces, TEK, declaratieberichten via VECOZO, spreekurenplanning en planning van activiteiten en documentstromen.

Belangrijkste voordelen en kenmerken van deze functionaliteit:

  • Ondersteuning contractvoorwaarden van zorgverzekeraars voor therapeutisch elastische kousen
  • Blijvende ondersteuning door GAC wanneer de coderings- of prijsstructuur wijzigt
  • Volledig geïntegreerd met Business Central

YOU GAC
Growing Together