Inzicht in de zorgbehoefte van de patiënt. Het vastleggen van een indicatie op basis waarvan een hulpmiddel wordt verstrekt. Een evaluatie van de geleverde diensten? Deze vragenlijsten kunnen op een flexibele wijze worden opgesteld en vastgelegd en is een goede basis voor kwalitatieve rapportages.

Belangrijkste voordelen en kenmerken van deze functionaliteit:

  • Flexibel vragenlijsten configureren
  • Basis voor kwalitatieve analyses, bijvoorbeeld in PowerBI
  • Ideale basis voor een PowerApp oplossing

YOU GAC
Growing Together