Medical365 en Business Central bieden samen specifieke ondersteuning voor het onderhoud aan mobiliteitshulpmiddelen, zowel binnen de eigen organisatie als bij derden. Altijd is zichtbaar waar en bij wie het hulpmiddel zich bevindt, ook wanneer het in bruikleen is. De samenstelling van het hulpmiddel is altijd inzichtelijk. Deze functionaliteit is geïntegreerd met servicemanagement in Business Central en mobiliteitshulpmiddelenproces en contractvoorwaarden HMB in Medical365. Toegang tot routeplanningssoftware en mobiele oplossingen is eenvoudig.

Ondersteuning voor onderhoud van hulpmiddelen

  • Zowel binnen eigen organisatie als bij derden
  • Altijd zicht op locatie en gebruiker
  • Altijd zicht op samenstelling van hulpmiddel
  • Geïntegreerd met Business Central servicemanagement
  • Ook geïntegreerd met mobiliteitshulpmiddelenproces en contractvoorwaarden HMB
  • Eenvoudige toegang tot routeplanningssoftware en mobiele oplossingen

YOU GAC
Growing Together