Zorg voor de beste ondersteuning van cliënten door gebruik te maken van de functie via VECOZO zodat je steeds weet of de cliënt een WLZ-indicatie heeft of niet. Dit kan een WLZ-indicatie of een WLZ-indicatie “verblijf met behandeling” zijn.

  • VECOZO-ondersteuning bij opvragen WLZ-indicatie
  • Zowel “verblijf met behandeling” als reguliere WLZ-indicatie

YOU GAC
Growing Together