Geplaatst op
12/05/2023
6 min leestijd

5 trends voor online retail en groothandel

Een uitdagende periode vol met mogelijkheden.

In de wereld van vandaag blijven de uitdagingen groot. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben steeds meer invloed op het werk en het dagelijks leven. Van stijgende energie- en gasprijzen, verslechtering van het klimaat, tekorten op de arbeidsmarkt tot wereldwijde samenwerkingen. De gemeenschappelijke noemer hierbij is dat het zorgt voor onrust en onzekerheid. De impact op bedrijven in verschilllende sectoren is groot, maar zeker ook voor handelsbedrijven en online retailers heeft dat nieuwe uitdagingen én kansen als gevolg.

Welke trends kunnen we dit jaar waarnemen voor handelsbedrijven en online retailers? Waar we eind vorig jaar nog riepen dat een systeem waarin je je verkoop- en inkooporders gaat administreren, je administratie voert en je voorraad beheert niet meer genoeg is, hebben we het vandaag de dag vooral over het digitaal ontsluiten en ontvangen van data. Het gebruik van een platform dat voorbereid is op de ontwikkelingen die komen gaan. Het moet met je kunnen meegroeien en je in staat stellen om in te spelen op de steeds sneller veranderende vraag van de klant.

Dit jaar wordt dit nog belangrijker, we moeten meer doen met minder. Om deze uitdaging aan te gaan, is het belangrijk dat handelsbedrijven en online retailers hun digitale infrastructuur op orde hebben. Dit betekent niet alleen het efficiënt beheren van inkooporders, administratie en voorraadbeheer, maar ook het slim gebruikmaken van data. Het implementeren van een flexibel en schaalbaar platform is daarbij van essentieel belang. Dit stelt bedrijven in staat om snel te reageren op de veranderende markt en de wensen van klanten.

Het inspelen op trends biedt volop kansen

Trend 1: Reageren op onvoorspelbaarheid

In de wereld van vandaag zijn de uitdagingen groot en onvoorspelbaar. Corona heeft de ontwikkeling van digitale diensten versneld, terwijl de gezondheidszorg onder druk staat en klanten veeleisender zijn geworden. Ook de machtspositie van China en maatschappelijke tegenstellingen zijn toegenomen. Toch biedt deze onrust ook kansen voor bedrijven. Maar in deze turbulente wereld is wendbaarheid een overlevingsfactor geworden. Wendbare organisaties moeten zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en continu verbeteren en vernieuwen. Ontdek hier de trends en ontwikkelingen en leer hoe jouw bedrijf kan inspelen op de veranderingen in deze onvoorspelbare wereld.

Organisaties die niet evolueren, zullen uitsterven als dinosaurussen

 

Het adequaat beheren van dynamische veranderingen kan een uitdaging zijn zonder de juiste software. Met de integratie van Trade365 in Dynamics 365 Business Central, bieden we de flexibiliteit om effectief op deze veranderingen te reageren – een essentieel aspect in het licht van variërende marktprijzen, wisselende containerkosten en stijgende transportuitgaven. Deze factoren kunnen direct van invloed zijn op je nettowinst, waardoor de integratie van efficiënte technologische oplossingen in bedrijfsprocessen van vitaal belang wordt.

Als jouw organisatie nog niet de kracht van Cloud-technologie (SaaS) omarmt, is het hoog tijd om de overstap te maken. Door te migreren naar de Cloud, kun je je investeringen maximaliseren en je organisatie naar nieuwe niveaus tillen – belangrijke aspecten van bedrijfsgroei en winstoptimalisatie. Deze overstap naar de Cloud verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar helpt ook kosten te verlagen en streeft naar het creëren van een harmonieus verbonden organisatie. Deze synergie tussen medewerkers, data en processen stelt iedereen in staat om zich snel aan te passen en innovatieve strategieën te volgen – cruciale stappen in het realiseren van digitale transformatie en operationele excellentie.

Trend 2: De voortdurende relevantie van digitalisering

In deze dynamische wereld is het van cruciaal belang om te investeren in technologie die je organisatie flexibeler, productiever en meer gefocust op kernzaken maakt. Om optimaal rendement te halen uit je investeringen, is innovatie de enige weg voorwaarts. We zien een verschuiving van ‘innovatie om te innoveren’ naar het verlagen van kosten, het voorspellen van trends en het verbeteren van zowel klant- als medewerkerservaringen. Automatisering en Kunstmatige Intelligentie (AI) spelen hierbij een essentiële rol om aan deze eisen te voldoen en de efficiëntie te verhogen. Door te investeren in deze technologieën, kun je optimaal inspelen op de veranderende behoeften van de markt en een voorsprong behouden op de concurrentie.

Automatisering als cruciale factor voor online retail en groothandel

Automatisering door middel van een branche-specifiek platform wordt erkend als een belangrijke IT-trend. Dit platform, dat verschillende apps en services integreert in één geheel, staat bekend als een “superapp” volgens Gartner. Hoewel superapps momenteel voornamelijk mobiele apps zijn, kan het concept ook worden toegepast op desktoptoepassingen zoals Microsoft Teams. Met het Dynamics 365-platform in combinatie met Trade365 beschikt jouw organisatie over zo’n branche-specifiek platform. Dit platform fungeert als bouwstenen voor unieke zakelijke initiatieven, biedt flexibiliteit, stimuleert innovatie en versnelt de time-to-market. Volgens Gartner zal naar verwachting meer dan 50% van de organisaties rond 2027 gebruikmaken van branche-specifieke cloudplatformen om zakelijke initiatieven te versnellen.

Uit recent onderzoek van Microsoft is gebleken dat het gebruik van no-code of low-code platforms of apps een positieve invloed heeft op de tevredenheid van medewerkers. Wanneer medewerkers worden vrijgesteld van vervelende en minder belangrijke taken, en zij zich empowered voelen om hun beste werk te leveren, heeft dit een positieve impact op hun algehele tevredenheid en productiviteit. Dit resulteert mogelijk in betere prestaties voor de organisatie.

Kortom, het implementeren van een branche-specifiek platform en het gebruikmaken van no-code/low-code tools kunnen jouw organisatie helpen om te profiteren van de nieuwste IT-trends, de medewerkerstevredenheid te vergroten en de algehele bedrijfsresultaten te verbeteren.

AI hype

AI, een onmisbare trend in de moderne wereld, biedt enorme mogelijkheden voor jouw handelsbedrijf. Terwijl we dagelijks al profiteren van AI bij online winkelen en navigatie, heeft het nog veel meer impact. Dit jaar zullen no-/low-code AI-toepassingen naar verwachting nog toegankelijker en geavanceerder worden. Dit opent de deur naar het eenvoudig omzetten van goede ideeën naar nieuwe AI-versterkte producten en diensten, waardoor het werk voor iedereen gemakkelijker wordt.

Bijvoorbeeld, maak gebruik van AI om voorspellingen te doen op basis van klantinteresses of zet Dynamics 365 Sales in om verkopers te ondersteunen tijdens verkoopgesprekken en waardevolle klantinformatie te beheren. Het toepassen van AI leidt tot nieuwe innovaties, verhoogde arbeidsproductiviteit, verbeterde producten en diensten, vermindering van de CO2-uitstoot en kostenbesparing door geautomatiseerde taken. Maak ook gebruik van het Microsoft Power Platform om data te analyseren, erop te reageren en processen te automatiseren.

Oplossingen die specifiek voor jouw behoeften werken

  • Bereik meer: verhoog de productiviteit, versnel processen en krijg meer tijd om je te richten op wat echt belangrijk is.
  • Geef je medewerkers de tools die ze nodig hebben om hun werk optimaal te doen met behulp van oplossingen die zich richten op de mens.
  • Ontvang de benodigde data en inzichten om zakelijke resultaten te behalen.
  • Bouw een solide basis voor de toekomst met een betrouwbare cloudpartner.

Bovendien werken we tegenwoordig steeds vaker vanuit huis. We zijn gewend geraakt aan videobellen, online vergaderingen, het volgen van webinars en trainingen via het internet. Laten we eerlijk zijn, sta jij nog graag in de file als het niet noodzakelijk is? ‘Werk overal’ is een blijvend fenomeen. Het blijft daarom belangrijk om thuiswerkmogelijkheden te ondersteunen.

Trend 3: Concurrentie en samenwerking in een nieuwe dimensie

Om in te spelen op deze ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie wendbaar te zijn. Wendbaarheid wordt steeds meer de norm in deze snel veranderende wereld. Dit betekent dat organisaties snel moeten kunnen inspelen op veranderingen en flexibel moeten zijn in hun samenwerkingsverbanden. Samenwerking en competitie gaan daarbij hand in hand.

Een manier om wendbaar te zijn als organisatie is door te investeren in digitalisering en automatisering. Door het gebruik van bijvoorbeeld branche-specifieke platforms en AI-toepassingen kan efficiënter gewerkt worden en kunnen processen sneller en flexibeler aangepast worden aan veranderingen in de markt. Het Microsoft Power Platform is hierbij een voorbeeld van een platform dat kan helpen bij het automatiseren en analyseren van data.

Daarnaast is het belangrijk om als organisatie een duidelijke concurrentiestrategie en samenwerkingsstrategie te hebben. Lange termijn afspraken met leveranciers kunnen helpen om leveringsrisico’s te vermijden en flexibiliteit in te bouwen voor aanpassingen op de korte termijn. Door te investeren in samenwerkingen met partners en leveranciers kan er gezamenlijk gewerkt worden aan innovaties en het verbeteren van de klantervaring.

Kortom, wendbaarheid en investeringen in digitalisering en samenwerking zijn essentieel om als organisatie te kunnen inspelen op de steeds veranderende wereld.

Eén van de belangrijkste groothandel en online retail trends: inzicht in de productieketen creëren

In de huidige zakelijke wereld is het verkrijgen van inzicht in je productieketen van essentieel belang voor het succes van je organisatie. Dit vereist intensievere handelsrelaties waarbij nauw contact en wederzijds vertrouwen centraal staan. Deze aanpak stelt organisaties in staat om samen naar oplossingen te zoeken in geval van problemen en biedt meer flexibiliteit bij het bepalen van leveringsmomenten en loonbetalingen. Met name in hectische situaties kan een sterke relatie met handelspartners het verschil maken. Door inkoopvolumes te bundelen via samenwerking kunnen schaalvoordelen worden behaald, niet alleen door lagere inkoopprijzen, maar ook bijvoorbeeld door het combineren van transport- en logistieke processen. Bovendien gaat de toegevoegde waarde van samenwerking verder dan alleen de focus op prijs. Bij het afsluiten van inkoopcontracten is het belangrijk om te kijken naar de meerwaarde die een inkooppartner kan bieden op andere gebieden, zoals kennisuitwisseling en het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Met behulp van Dynamics 365 Sales, waarin alle contactmomenten en afspraken worden bijgehouden, en Dynamics 365 met Trade365, voor de opvolging ervan, kun je samenwerking in welke vorm dan ook bevorderen. Het bundelen van krachten en het delen van kennis zijn van cruciaal belang in een tijd waarin alles met elkaar verbonden is en de wereld één groot netwerk vormt.

Trend 4: Betekenisvol ondernemen met een eerlijke keten

Duurzaamheid domineert alle technologische trends, waar innovatie hand in hand gaat met duurzaamheid. Organisaties moeten aanzienlijk investeren in innovatieve oplossingen die voldoen aan de milieu- en maatschappelijke eisen.

Transparante supply chain één van de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de groothandel

De groeiende vraag naar transparantie in de supply chain is een onmiskenbare trend. Bedrijven moeten zich bewust zijn van potentiële misstanden die zich kunnen voordoen in landen waar hun producten en diensten vandaan komen. Om aan deze groeiende behoefte aan transparantie te voldoen, heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel aangenomen met betrekking tot verantwoordelijkheid in duurzaam ondernemen. Deze nieuwe regelgeving biedt organisaties niet alleen juridische zekerheid, maar zorgt ook voor een gelijk speelveld. In Duitsland is bijvoorbeeld de Supply Chain Act geïntroduceerd. Vanaf dit jaar zijn organisaties met meer dan 3.000 werknemers die zakendoen in Duitsland verplicht om hun supply chain te controleren op specifieke risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu, en om overtredingen te melden en er actie op te ondernemen.

Het is van cruciaal belang dat bedrijven hun due diligence-processen op orde hebben om aan deze wetgeving te voldoen. Het identificeren en aanpakken van mogelijke risico’s met betrekking tot mensenrechten en milieu in de supply chain is van groot belang. Door proactief op te treden, kunnen organisaties deze risico’s vermijden of minimaliseren.

Bovendien speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol bij de aankoopbeslissingen van consumenten. Consumenten geven de voorkeur aan bedrijven die actief bijdragen aan de maatschappij, het milieu en het welzijn van mensen. Daarom is het waarborgen van een transparante supply chain niet alleen cruciaal vanuit een wettelijk perspectief, maar ook om het vertrouwen en de reputatie van een bedrijf te behouden en te versterken.

Consumers don’t purchase based on what you offer, but on why you offer it

Organisaties en klanten slaan de handen ineen en streven naar een duurzamere samenleving. Deze onomkeerbare trend richt zich op het belang van maatschappelijke waarden boven puur commerciële waarden. Het vereist volledige transparantie van organisaties – zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Het actief bewaken en beheren van de reputatie speelt hierbij een essentiële rol.

Trend 5: De stijgende inflatie legt druk op de winstmarges

De afgelopen kwartalen heeft de Belgische economie aanzienlijke groei doorgemaakt. Deze groei heeft echter geleid tot tekorten aan materialen en arbeidskrachten. Samen met de coronamaatregelen van eind 2021 heeft dit de economische groei vertraagd. Bovendien worden organisaties geconfronteerd met de gevolgen van hoge inflatie, wat zorgt voor onzekerheid over de verwachte marges. De stijgende kosten van grondstoffen, energie en halffabricaten dragen bij aan deze onzekerheid. Inflatie kan leiden tot druk op de marges als kostenstijgingen niet volledig kunnen worden doorberekend. Daarnaast hebben consumenten te maken met beperkte loonstijgingen in vergelijking met de inflatie, wat hun bestedingsgedrag beïnvloedt. Dit kan resulteren in bezuinigingen op uitgaven en een verminderd consumentenvertrouwen.

Bovendien kunnen verstoringen in de logistiek optreden, bijvoorbeeld door beperkingen in het luchtruim boven Oekraïne en Rusland. Dit kan leiden tot hogere kosten en/of beperkte beschikbaarheid van producten. Het is belangrijk om de juiste kostprijs te berekenen en rekening te houden met de matige economische groei en aanhoudende inflatie.

Om veerkrachtig te blijven in deze situatie, is het essentieel om de blootstelling aan instabiele marktprijzen van grondstoffen te verminderen en beschermende maatregelen in de toeleveringsketen te implementeren. Het verkennen van alternatieve leveranciers en het versterken van zelfredzaamheid kan risico’s helpen verminderen. Het vinden van de juiste balans bij het doorberekenen van kostenstijgingen zonder klanten te verliezen is een uitdaging. Verticale integratie biedt mogelijkheden om de waardeketen te beheersen en meer marge te genereren. Het toevoegen van diensten aan producten kan het businessmodel verbreden, extra omzet genereren en klantwaarde vergroten. Diensten kunnen zorgen voor een voorspelbare inkomstenstroom en een opgebouwde klantrelatie biedt commerciële kansen. Het aanbieden van unieke diensten maakt het ook moeilijker om te vergelijken met concurrenten.

 

De reeds aanwezige inflatie wordt verder aangewakkerd door de oorlogssituatie

 

Wil je optimaal profiteren van de trends en ontwikkelingen binnen de groothandel en online retail?

Organisaties moeten zowel snel en flexibel zijn om kansen te benutten die voortkomen uit veranderingen in de markt en de maatschappij, als veerkrachtig genoeg om de gevolgen van grote en onvoorziene veranderingen op te vangen, zoals tijdens de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Wendbaarheid is de sleutel tot succes en zal steeds meer de norm worden.

 

YOU GAC
Growing Together