Geplaatst op
24/02/2023
Leestijd
5 min leestijd
Categorie
Business Central

Schakelen tussen bedrijven in verschillende omgevingen

Bij het openen van Business Central valt meteen de nieuwe knop op rechtsboven in het scherm op waar de naam van de huidige omgeving wordt weergegeven. Wanneer je op deze knop klikt, wordt een overzicht van alle beschikbare omgevingen en hun bedrijven getoond, waardoor het mogelijk is om vanuit dit overzicht een ander bedrijf te openen, eventueel in een nieuw tabblad. Snelkoppelingen maken of favorieten gebruiken is dus niet meer nodig.

Moderne actiebalk

De aanpassingen in de actiebalk maken het gemakkelijker om gerelateerde acties bij elkaar te houden en te voorkomen dat dezelfde actie in meerdere menu’s beschikbaar is. Dit zorgt voor meer overzicht, vooral voor nieuwe gebruikers van Business Central. Bovendien is het menu Navigeren dat voorheen op sommige pagina’s beschikbaar was, verwijderd en is de inhoud samengevoegd met het entiteitsmenu. Het entiteitsmenu is een menu dat de naam van de entiteit heeft die op een pagina wordt weergegeven, zoals Klant op Klantenkaart of Order op Verkooporder. Dit is nu het primaire menu voor informatie over de huidige record.

Automatisch opslaan terwijl je werkt

In Business Central worden wijzigingen in afzonderlijke velden onmiddellijk opgeslagen zodra je het veld verlaat of de focus naar een ander element op de pagina verlegt, in plaats van alleen op te slaan wanneer de pagina wordt gesloten. Voorheen was dit gedrag alleen ingeschakeld voor enkele UI-elementen, maar vanaf deze release is dit gedrag van toepassing op alle Business Central-clients, inclusief de desktop-webclient, tabletclient, telefoonclient, Outlook-invoegtoepassing, Teams-app en ingesloten exemplaren van de client in andere toepassingen. Je kan zelf bepalen of je gebruik wenst te maken van deze nieuwe functie. De indicator voor opslag geeft de status van gegevens op de pagina nauwkeuriger weer, zelfs wanneer je met meerdere tabbladen of browservensters werkt.

Financiële rapportage vervangt rapportageschema’s

Om het vooral voor nieuwe gebruikers gemakkelijker te maken, tonen we onder de nieuwe naam Financiële Rapportage de reeds bekende rapportageschema’s. Het werken met deze schema’s is niet gewijzigd, we gebruiken gewoon andere termen. Vanaf nu noemen we Standaardkolomlay-out Kolomdefinitie. Bovendien is het nu mogelijk om in twee rapportages hetzelfde rapportageschema (Rijdefinitie) te gebruiken, terwijl voorheen de naam van het rapport gelijk was aan het rapportageschema.

Gebruik van Nieuwe API’s voor financiële rapportage

Deze update biedt speciale API’s voor financiële rapportage, waardoor het nu gemakkelijker wordt om jouw eigen op Excel gebaseerde financiële rapporten op te stellen. Met behulp van de Business Central Power BI-connector kunnen deze API’s ook in Power BI worden gebruikt. Dit zorgt voor een snellere en meer efficiënte manier om jouw financiële gegevens te beheren en rapporteren.

De nieuwe API’s en gegevenssets zijn speciaal gemaakt voor geselecteerde financiële gegevens en zijn te vinden onder “Geavanceerde API’s” met de naam “reportsFinance/beta”. De eerste toegewezen gegevenssets omvatten:

  • Grootboekgegevens inclusief grootboekbudgetten en dimensies
  • Boekhoudperioden en business units
  • Klanten, leveranciers en grootboekposten, inclusief gedetailleerde grootboekposten
  • Webhook-abonnementen en entiteitsdefinities

Zoekfunctionaliteit uitgebreid naar regels van geboekte én open documenten

Bovendien is de zoekfunctionaliteit uitgebreid naar regels van geboekte en open documenten. Met de algemene zoekfunctie kun je nu een volledig overzicht krijgen van alle regels die aan de documenten zijn gekoppeld. Met behulp van bladwijzers kunnen deze pagina’s aan de startpagina worden gekoppeld.

Verschillende lay-outs voor rapporten

Je organisatie kan nu ook meerdere lay-outs hebben voor dezelfde rapportage. Dit betekent dat je verschillende lay-outs (zoals Excel-lay-outs) kunt hebben voor verschillende doeleinden. Bij het opvragen van een rapport kan een van de beschikbare lay-outs worden geselecteerd. Dit zorgt voor een gepersonaliseerde en professionele presentatie van jouw financiële gegevens.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om een rapport naar de rapportinbox te sturen, zodat gebruikers niet langer hoeven te wachten tot het rapport klaar is. Dit bespaart tijd en maakt het gemakkelijker om te werken met financiële gegevens en rapportage.

Flexibel sorteren in een Planningsvoorstel: zo werkt het

Met deze aanpassing kan je nu flexibeler werken met een Planningsvoorstel en Inkoopvoorstel. Door regels op beide pagina’s te sorteren op een kolomnaam, kan je efficiënter werken. Standaard worden de regels gesorteerd op het veld Artikelnr. Wil je echter orders op meerdere niveaus weergeven, dan kan je sorteren op het veld Ref.-ordernr. Zo kan je verschillende artikelen uit dezelfde order groeperen. Bovendien kan je met de velden MPS-order en Planningsniveau de hiërarchie van regels verduidelijken. Dit maakt het voor jou makkelijker om snel en overzichtelijk te werken.

Variantcodes invoeren: verplicht en eenvoudig

Dankzij deze Release Wave kunnen beheerders vanaf nu eisen dat gebruikers de variant opgeven in documenten en dagboeken voor artikelen met varianten. Dit voorkomt fouten bij het invoeren van gegevens en maakt het werken met artikelen met varianten eenvoudiger. Je kan de mogelijkheid activeren door naar de pagina Voorraadinstellingen te gaan en het veld Variant verplicht indien aanwezig te selecteren. Zo is het invullen van variantcodes voortaan een verplicht, maar eenvoudig onderdeel van het werkproces. Je kan deze algemene instelling bovendien eventueel voor specifieke artikelen overschrijven. Op die manier blijf je steeds de controle behouden.

Boekhoudkosten per artikel stap voor stap in kaart brengen

Bij elke aankoop komen er naast de inkoopprijs van de leverancier ook bijkomende kosten voor het afzonderlijk ontvangen of terugzenden van het artikel. Bij verkoop zijn de verzendkosten van het artikel net zo belangrijk als de kosten voor het inkopen van het artikel. Dankzij deze Release Wave kan je nu flexibeler omgaan met het boeken van de artikelkosten en de waarde van je bedrijf beter vastleggen.

Artikelen opsporen die in projecten gebruikt worden, inclusief picks

Vanaf nu kan je artikeltracering toepassen op taakplanningsregels en een specifiek partij-, serie- of pakketnummer definiëren. Artikeltracering is vereist voor bepaalde scenario’s zoals voorraadpicks of planning voor specifieke artikeltracering. Dit veld is alleen van toepassing op regels van het type Budget of Budget en factureerbaar en wordt overgedragen naar taakjournaalregels, voorraadpickproces en magazijnpickproces.

Nieuw veld Btw-datum in documenten en posten

Om te voldoen aan de vereisten van sommige landen of regio’s, kan je nu het nieuwe veld Btw-datum gebruiken in alle inkoop- en verkoopdocumenten en dagboeken. Door de btw-datum gelijk te laten lopen met de documentdatum, kan je gemakkelijker btw-aangifte doen. Kies voor een Type btw-datum: boekingsdatum, documentdatum of btw-datum.

Gelicentieerde gebruikers vlotter updaten vanuit Microsoft 365

Bij het toevoegen van nieuwe gebruikers aan Business Central wordt er gezocht in Microsoft 365. Bij grote organisaties kan dit proces soms wat tijd in beslag nemen. Gelukkig verloopt dit proces nu veel sneller dankzij de update waarbij alleen nog maar wordt gezocht naar gebruikers met een geldige Business Central licentie.

Integratie van OneDrive

Microsoft blijft sterk investeren in de samenwerking tussen Dynamics 365 en Microsoft 365. Zo kan je nu rechtstreeks in de browser Excel bewerken, documenten (bijlagen) delen via Outlook vanuit Business Central, het aantal kopieën van eenzelfde bestand beperken door het delen of openen van het bestand dat al bestaat in OneDrive en een preview van een link delen naar Teams naast de URL.

Er is nu ook meer flexibiliteit in de manieren waarop menu’s kunnen worden aangepast aan ieders doel en voorkeur. Dit betekent dat eerdere beperkingen voor acties en de verplaatsing ervan niet langer gelden. Zo kunnen gebruikers pagina’s veel beter personaliseren en profielen configureren.

Beheerders hebben toegang tot de OneDrive-installatiehandleiding in Business Central om op te geven welke functies verbinding kunnen maken met OneDrive voor Bedrijven, hetgeen meer controle geeft.

YOU GAC
Growing Together