Geplaatst op
13/06/2024
Categorie
Business Central

Het implementeren van een ERP-systeem binnen een organisatie kan een uitdagend en complex proces zijn. Het vergt niet alleen technische kennis, maar ook een grondig begrip van de menselijke kant van verandering. Hier komt Change Management in beeld. In deze blogpost leggen we uit hoe het ADKAR-model kan helpen bij een succesvolle ERP-implementatie door ervoor te zorgen dat medewerkers de verandering begrijpen, accepteren en ondersteunen.

Wat is het ADKAR-model?

Definitie:

Het ADKAR-model, ontwikkeld door Prosci, is een beproefde methode voor Change Management die zich richt op vijf essentiële elementen: Awareness (Bewustzijn), Desire (Verlangen om te ondersteunen), Knowledge (Kennis van hoe te veranderen), Ability (Vermogen om de verandering uit te voeren), en Reinforcement (versterking om verandering vast te houden). Dit model helpt organisaties om de menselijke kant van verandering effectief te beheren en succesvolle resultaten te behalen.

De Vijf Elementen van ADKAR:

 • Awareness (Bewustzijn): Het creëren van bewustzijn voor de noodzaak van verandering.
 • Desire (Verlangen om te ondersteunen): Het motiveren van medewerkers om de verandering te ondersteunen.
 • Knowledge (Kennis van hoe te veranderen): Het overdragen van de benodigde kennis en vaardigheden.
 • Ability (Vermogen om de verandering uit te voeren): Het ontwikkelen van de competenties om de verandering succesvol door te voeren.
 • Reinforcement (Versterking om verandering vast te houden): Het versterken en vasthouden van de verandering om terugval te voorkomen.

ADKAR-model

Toepassing van ADKAR op ERP-Implementatie

Om je een goed inzicht te geven in hoe je het ADKAR-model in de praktijk kunt toepassen, hebben we per fase een praktijkvoorbeeld opgenomen. Elk voorbeeld illustreert de specifieke weerstand en impact op de betrokken medewerker, aangevuld met praktische tips om deze uitdagingen effectief aan te pakken.

Awareness (Bewustzijn)

Beschrijving:

Het is cruciaal om bewustzijn te creëren over waarom de verandering nodig is. Zonder dit begrip zullen medewerkers waarschijnlijk weerstand bieden aan de implementatie van het nieuwe ERP-systeem.

Praktijkvoorbeeld:

John, de magazijnmanager, begrijpt niet waarom een nieuw ERP-systeem nodig is omdat de huidige processen voor hem betrouwbaar lijken.

Tips:

 • Organiseer interactieve sessies waarin de strategische doelen van de organisatie worden uitgelegd.
 • Gebruik feiten en data om de noodzaak van het nieuwe ERP-systeem te onderbouwen.
 • Zorg voor transparante en consistente communicatie over de voordelen van de verandering.

Desire (Verlangen om te ondersteunen)

Beschrijving:

Medewerkers moeten de motivatie ontwikkelen om de verandering te ondersteunen. Dit vereist dat ze de persoonlijke voordelen van de verandering begrijpen.

Praktijkvoorbeeld:

Linda, de financiële controller, maakt zich zorgen over de impact van de verandering op haar werk en twijfelt of het nieuwe systeem haar echt zal helpen.

Tips:

 • Toon hoe de verandering persoonlijke voordelen biedt, zoals efficiënter werken of minder stress.
 • Bied ondersteuning en begeleiding om medewerkers gerust te stellen over de transitieperiode.
 • Betrek leidinggevenden om te helpen de voordelen van de verandering uit te leggen.

Knowledge (Kennis van hoe te veranderen)

Beschrijving:

Training en kennisoverdracht zijn essentieel zodat medewerkers weten hoe ze de verandering moeten doorvoeren en zich competent voelen in hun nieuwe werkwijzen.

Praktijkvoorbeeld:

Simon, de verkoopmanager, weet niet hoe het nieuwe ERP-systeem hem zal helpen zijn verkoopdoelen te bereiken.

Tips:

 • Organiseer gerichte trainingen die specifiek ingaan op de functies van het ERP-systeem die relevant zijn voor verschillende rollen.
 • Gebruik hands-on activiteiten en demonstraties om de leerretentie te verhogen.
 • Bied continue ondersteuning en toegang tot hulpbronnen zoals handleidingen en online tutorials.

Ability (Vermogen om de verandering uit te voeren)

Beschrijving:

Het ontwikkelen van de nodige vaardigheden en competenties is cruciaal om de verandering effectief uit te voeren.

Praktijkvoorbeeld:

Rachel, de logistiek manager, heeft moeite om het nieuwe ERP-systeem efficiënt te gebruiken.

Tips:

 • Bied hands-on training en demonstraties gericht op de nieuwe processen en tools.
 • Voorzie regelmatige een-op-een coaching en begeleiding door ervaren collega’s.
 • Gebruik job aids zoals checklists en templates om de dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen.

Reinforcement (Versterking om verandering vast te houden)

Beschrijving:

Het is belangrijk om de verandering te versterken en te verankeren om terugval in oude gewoonten te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld:

Derek, de CEO, ziet dat sommige teamleden moeite hebben om bij het nieuwe systeem te blijven en terugvallen op oude gewoonten.

Tips:

 • Introduceer een beloningssysteem voor afdelingen die het nieuwe ERP-systeem succesvol integreren.
 • Erken en beloon teams en individuen die uitstekende prestaties leveren met het nieuwe systeem.
 • Zorg voor regelmatige feedbacksessies en positieve bekrachtiging om consistent gebruik van het systeem te stimuleren.

Praktische tips voor managers

Communicatie:

Houd regelmatige updates en zorg voor open communicatie om weerstand te verminderen.

Leg duidelijk de voordelen en noodzaak van de verandering uit.

Ondersteuning:

Bied voldoende middelen en ondersteuning om medewerkers door de moeilijke fasen te helpen.

Zorg voor extra training en coaching waar nodig.

Betrokkenheid:

Betrek medewerkers bij de implementatie om hun buy-in te vergroten.

Geef ze een stem in het proces en neem hun suggesties serieus.

Conclusie

Het ADKAR-model biedt een gestructureerde aanpak om de menselijke kant van ERP-implementaties effectief te beheren. Het is belangrijk om te beseffen dat niet de organisatie zelf verandert, maar de medewerkers die de verandering dragen. Door te focussen op bewustzijn, verlangen, kennis, vermogen en versterking, kun je ervoor zorgen dat je team de verandering begrijpt, accepteert en ondersteunt. Als je deze elementen op de juiste manier toepast, creëer je een collectief van goed geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers die bijdragen aan een succesvolle en duurzame verandering binnen je organisatie.

Effectief change management

De ultieme gids voor succesvolle ERP-implementaties

Lees deze whitepaper en krijg een duidelijk beeld hoe change management bijdraagt aan een succesvolle ERP-implementatie.

We nemen je mee door de essentiële stappen en strategieën die je kunt toepassen om ervoor te zorgen dat je ERP-project niet alleen technisch slaagt, maar ook breed gedragen wordt binnen je organisatie.

YOU GAC
Growing Together