Service Level Agreement vastleggen

Weet iedereen wat er afgesproken is met de klant?

Als organisatie maak je afspraken met je klanten over je dienstverlening. Om je klant goed te kunnen helpen is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze gemaakte afspraken. Je kunt afspraken maken over de inhoud van je dienstverlening maar ook over de snelheid van het afhandelen. Deze Service Level Agreements (SLA) zijn essentieel in een organisatie want deze hebben veel invloed op de klanttevredenheid.

Het alleen vastleggen van afspraken is vaak niet genoeg. Tijdens het uitvoeren van service is het nodig om je medewerkers direct op de hoogte stellen van de gemaakte afspraken en bij te sturen indien nodig.

Vastleggen wat er besproken is tijdens klantafspraken

Is iedereen op de hoogte van de inhoud van je dienstverlening?

Klanten kopen producten en diensten bij je bedrijf. Deze producten en diensten zijn er in vele soorten en maten. De afspraken die je maakt met klanten op het gebied van service zijn vaak gebaseerd op een norm maar zij toch specifiek. Om deze afspraken overzichtelijk te houden kun je gebruik maken van servicecontracten in Dynamics 365 Customer Service. In een servicecontract leg je precies vast wat je met de klant hebt afgesproken: welke producten of diensten, via welke kanaal een klant contact kan opnemen, wie er contact mag opnemen en hoe vaak. Deze servicecontracten betreffen niet alleen documenten waarin je afspraken vastgelegd. Maar deze vastgelegde afspraken worden ook gebruikt in Dynamics 365 Customer Service om het proces direct bij te sturen indien nodig.

Leg alles vast in een servicecontract

Hoe snel verwacht een klant dat je reageert?

Klanten kopen producten of diensten bij je bedrijf die een belangrijk onderdeel vormen van hun bedrijfsvoering. Wanneer er een probleem ontstaat kan dit van grote invloed zijn op de continuïteit van hun bedrijf. Het bieden van een snelle service is hierin essentieel. Om deze reden maak je afspraken met je klant over de snelheid van je dienstverlening. Met SLA’s in Dynamics 365 Customer Service kun je een servicemedewerker direct inzicht geven in de afgesproken snelheid met betrekking tot een bepaalde servicevraag. Hoe snel moet de eerste reactie zijn? Of hoe snel moet de oplossing klaar zijn? Met de teruglopende tellers in het scherm is iedereen precies op de hoogte hoeveel tijd er nog resteert.

Rob helpt je graag verder!

Meer weten?

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

YOU GAC
Growing Together