Ondersteun de specifieke coderingen en prijsstructuren die behoren bij het verrekenen en declareren van medische verbruiksartikelen (diabetes, wondzorg, incontinentie, stomazorg en trachea) aan zorgverzekeraars. Samen met de overige modules van Medical365 zoals Medisch verbruiksartikelenproces DWIST en declaratieberichten via VECOZO, Spreekurenplanning en Planning van activiteiten en documentstromen.

Belangrijkste voordelen en kenmerken van deze functionaliteit:

  • Ondersteuning contractvoorwaarden van zorgverzekeraars voor medische verbruiksartikelen
  • Blijvende ondersteuning door GAC wanneer de coderings- of prijsstructuur wijzigt
  • Volledig geïntegreerd met Business Central

YOU GAC
Growing Together