Geplaatst op
28/08/2023
Leestijd
4 min leestijd
Categorie
Business Central

Een doordachte ERP-implementatie: alles begint bij de juiste keuze

Bij de aanvang van een ERP-implementatie vormen twee essentiële stappen vaak het vertrekpunt: het definiëren van je ambities en de selectie van het geschikte systeem. Deze stappen leggen in hoge mate de route en het uiteindelijke succes van je implementatie vast.

In een vorige blogpost, “Hoe kies je het beste ERP-systeem“, gingen we reeds dieper in op deze stappen. In deze blogpost leggen we de nadruk op het belang van het vastleggen van je visie en het inzicht hebben in je bedrijfsbehoeften. Na het maken van je keuze begint de implementatie, een vaak spannende periode. Hieronder vind je enkele van onze richtlijnen en praktische tips.

1. Werk een helder projectplan uit voor de ERP implementatie

Het fundament van je ERP implementatie is een goed gestructureerd projectplan. Dit plan schetst niet alleen het doel van je project, de verschillende fasen, verwachte uitkomsten, tijdschema’s en de taken van elk teamlid, maar belicht ook de training van je medewerkers en de communicatiestrategie over de voortgang en mogelijke uitdagingen.

Praktische tip: Overweeg het gebruik van een projectmanagementtool om je projectplan in beeld te brengen en alle betrokkenen op de hoogte te houden. Dit bevordert transparantie, samenwerking en helpt deadlines te respecteren.

erp implementatie plan

2. Communicatie: de sleutel tot betrokkenheid

Open communicatie is het halve werk. Stel een doordacht communicatieplan op en zorg dat vooruitgang, mijlpalen en besluiten consequent worden gecommuniceerd met alle stakeholders. Cruciale beslissingen vragen regelmatige goedkeuring, met name van een stuurgroep zoals het management of directiecomité. Deze stuurgroep vergadert maandelijks om de voortgang te bespreken en belangrijke beslissingen te nemen.

3. Breng de verschillende fases van de ERP implementatie duidelijk in beeld

Specificeer welke ERP-modules en bedrijfsprocessen je wenst te implementeren. Verdeel het project vervolgens in duidelijk afgebakende fasen. Elk van deze fasen dient zorgvuldig getest te worden om te verzekeren dat ze technisch feilloos werken en daadwerkelijk aansluiten bij de operationele noden en ambities van je onderneming.

4. Bescherm je data met een grondig datamigratieplan

Datamigratie behelst het overzetten van gegevens van het ene naar het andere systeem. Dit is een cruciale stap bij een ERP implementatie. Voorzie verschillende migratiestappen, beslis welke historische gegevens overgezet moeten worden en controleer na de migratie grondig de accuraatheid en relevantie van de getransfereerde gegevens.

Controleer de accuraatheid van gemigreerde gegevens door steekproeven te nemen en records te vergelijken tussen oud en nieuw. Voer ook data-integriteitstests uit, zoals het checken op ontbrekende waarden of het afstemmen van totaalaantallen.

5. Change management: onmisbaar en vaak onderschat

Bij de introductie van een nieuw ERP-systeem draait het niet louter om technologie, maar primair om de mensen die het zullen gebruiken. Veranderingen kunnen weerstand genereren. Met doeltreffend change management minimaliseer je deze weerstand, faciliteer je de overgang en maximaliseer je de voordelen van het nieuwe systeem. Binnenkort meer hierover in onze blog “Change Management: de onmisbare schakel in jouw ERP Implementatie“.

6. Plan je ‘Go Live’-moment zorgvuldig

Het ‘Go Live’-moment, wanneer het ERP-systeem effectief in gebruik wordt genomen, is cruciaal. Zorg voor een gedetailleerde checklist, test alle processen uitvoerig en zorg dat iedereen op de hoogte en voorbereid is.

Praktische tip: Genereer voldoende “animo” rond je ‘Go Live’-moment met een interne lanceringscampagne. Overweeg teasers, aftelkalenders of zelfs een kleine lanceringsviering. Dit vergroot het bewustzijn en stimuleert betrokkenheid en enthousiasme onder het personeel.

“Stimuleer betrokkenheid bij je ‘Go Live’ met teasers en een launchcampagne.”

7. Bied continue ondersteuning en streef naar verbetering

Het lanceren van een ERP-systeem is slechts het startpunt. Na de ‘Go Live’ is het essentieel om voortdurende ondersteuning te bieden. Reageer proactief op uitdagingen, pak problemen snel aan en luister naar feedback van gebruikers. Met de evolutie van je bedrijf veranderen ook de behoeften. Regelmatige optimalisaties zorgen ervoor dat het systeem optimaal blijft presteren en blijft aansluiten bij de doelstellingen van je onderneming.

Het belang van goede ERP implementatie

Een ERP implementatie is een omvangrijk en impactvol proces dat, mits goed uitgevoerd, een gamechanger kan zijn voor je onderneming. Door de juiste stappen te volgen en je te richten op zowel de technische als menselijke aspecten van het traject, leg je de basis voor een succesvolle transformatie. Onthoud: het gaat niet enkel om de implementatie van een nieuw ERP systeem, maar om het optimaal benutten van deze tool om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Blijf daarbij altijd oog hebben voor feedback en sta open voor continue herzieningen en optimalisaties. Zo garandeer je dat je ERP systeem meegroeit met je bedrijf en blijft voldoen aan de steeds veranderende behoeften.

Het belang van de juiste add-ons als implementatieversnellers voor je ERP-systeem:

Een ERP-systeem is op zichzelf al een krachtige tool, maar de juiste add-ons kunnen het verschil maken tussen een goede en een uitstekende implementatie. Add-ons zoals Trade365 fungeren als implementatieversnellers, waardoor je bedrijfsprocessen naadloos en efficiënt worden geïntegreerd. Ze bieden specifieke functionaliteiten die zijn afgestemd op de unieke behoeften van je onderneming, waardoor je sneller en effectiever je bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken. Het kiezen van de juiste add-ons zorgt ervoor dat je ERP-systeem niet alleen voldoet aan de huidige eisen van je bedrijf, maar ook flexibel genoeg is om mee te groeien met toekomstige uitdagingen en kansen.

Is een PIM-systeem iets voor jouw bedrijf?

YOU GAC
Growing Together